Driftsamordnaren Jan-Erik Deden är länken mellan drift och underhåll

För snart två år sedan tillsatte Kraftringen den nya rollen driftsamordnare. Enligt driftchefen Bobby Odenhag har kommunikationen inom driften blivit bättre sedan tjänsten infördes. Andra fördelar är att de numer har en tydligare planering och personalen har bättre koll på vad som ska göras.

 
Det har gått ett drygt år sedan Jan-Erik Deden började arbeta som driftsamordnare på Kraftringen i Lund.
– Då hade rollen funnits några månader på företaget. Mitt arbete går ut på att stödja driftchefen i det dagliga arbetet och samtidigt vara länken mellan olika avdelningar och driften. 
Driftchefen Bobby Odenhag är ytterst ansvarig för att hålla igång produktionen av värme, el och kyla på Kraftringens anläggningar och se till att de levererar tryggt och säkert, både med tanke på människan och miljön. 
 

“Vi behövde någon som har helhetsgreppet”

Bobby berättar att anledningen till att de introducerade tjänsten driftsamordnare var att de behövde en länk mellan drift och underhåll samt mellan personalen i driften. 
– Jan-Erik har koll på vad som behöver göras i anläggningen och håller i dagliga möten om exempelvis felanmälningar och vad som ska prioriteras. I och med att vi har skiftgående personal behövs det någon som har helhetsgreppet och kontroll. 
Sedan de tillsatte en driftsamordnare har kommunikationen inom driften blivit bättre. 
– Personalen har bättre koll på vad som behöver göras och vi har en tydligare planering. 
 

Två som delar på ansvaret

Ett av Bobbys viktigaste uppdrag är  att ansvara för att de har personal för att kunna hålla igång anläggningarna. Att Jan-Erik kom in och de kan dela på det ansvaret har underlättat enormt.
– Om någon blir sjuk måste vi få in ersättare för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Det var tidigare stundtals betungande att vara ensam med det ansvaret.
 
Jan-Erik trivs i sin roll och berättar att rollen så som den är utformad på Kraftringen är en funktion han själv saknat i tidigare driftorganisationer han arbetat inom. 
– Det behövs någon som tar hand om de svårare frågorna och organiserar det dagliga arbetet. Personalen som arbetar skift får inte alltid den kontinuiteten som behövs för att driva och utveckla organisationen på grund av att de just arbetar skift. 
 

Bra kommunikation är centralt

I Jan-Eriks arbete är Wistbo driftportal en viktig pusselbit. 
–  Vi använder och uppskattar portalen väldigt mycket. Vi använder de flesta funktioner som finns tillgängliga i driftportalen mer eller mindre dagligen beroende på funktionen, bland annat loggar driftpersonalen händelser i portalen, vi använder viktiga meddelanden, loggar beställningar och använder kalenderfunktionen.
Han berättar att just en fungerande kommunikation är en central del för en fungerande organisation. 
– Tack vare portalen har vi bättre kontroll och kan följa upp att saker blir gjorda. Hade vi inte haft den hade vi fått hitta på egna lösningar, säkert flera stycken. Vi har olika avdelningar som arbetar mot samma mål, driftportalen är länken mellan dem. 
 
 

Artikelserie om driftsamordnare

Under de senaste åren har vi sett att det har varit ett framgångskoncept med en driftsamordnare inom organisationen, då den personen brukar vara systemägare av Wistbo driftportal. Vår erfarenhet är att de organisationer som har denna roll har bättre fart på vidareutvecklingen i systemet och ett tätare samarbete med oss på Wistbo. Vi vill därför vara med och lyfta denna viktiga funktion och visa på ett framgångsrikt sätt att arbeta på inom en driftorganisation.
 
Läs även om Björn Karlsson, driftsamordnare på Affärsverken

Wistbo 20 år: “Jag har många att tacka för att vi är där vi är idag”