Wistbo driftportal integrerad med underhållssystem och Microsoft 365

Under vår användarträff i oktober fick vi inspireras och ta del av många nya tankar och idéer. Bland annat fick vi lyssna på hur man kan integrera Wistbo driftportal med underhållssystemet Idus och Microsoft 365.

Användarträffen på Villa Fridhem blev väldigt lyckad och vi alla åkte hem med mer kunskap och inspiration i bagaget. Ett av våra fokusområden under användarträffen var hur man kan integrera vår driftportal med andra system. Vi fick äran att lyssna på Henrik Bülow från Affärsverken Karlskrona och Kent Karlsson från Sysav som båda integrerat driftportalen, men på lite olika sätt.

- Det här forumet är det viktigaste vi har. Vi får chansen att sitta ner tillsammans med användarna och diskutera, samt presentera våra nyheter som någon kanske har missat. Användarna får även inspiration hur man kan använda driftportalen och vilka möjligheter som finns, berättar Angelica Wistbo Nibell, Försäljnings- och marknadsansvarig på Wistbo Information.

Driftportalen kopplad med underhållssystemet Idus

Henrik Bülow från Affärsverken i Karlskrona berättade att de använt sig av underhållssystemet Idus sedan 2012. De var inte helt nöjda med den befintliga appen och ville göra det enklare ur ett användarperspektiv. Det var då integreringen med Wistbo driftportal påbörjades. Målet var att öka användarvänligheten, kommunikationsmöjligheterna och informationsspridningen. Då det har varit väldigt mycket pappersarbete för dem tidigare ville de även få möjligheten att vara mer digitala.

- Vi är mycket nöjda med hur slutresultatet blev. Nu har vi allt samlat på ett och samma ställe. Arbetsordrarna från Idus kommer direkt in till Wistbos app vilket gör det mer lättarbetat och alla får en tydlig översikt om vad som händer.

Driftpersonalen på Affärsverken tycker även att det är en stor fördel att kunna ta en bild på felet direkt ute i produktion, för att sedan lägga upp i appen och göra en felanmälan. Det är också smidigt att man har allt samlat och kan komma åt alla funktioner på ett och samma ställe, som skiftrapporten eller kalendern.

”Genom integreringen kan vi arbeta proaktivt”

Kent Karlsson från Sysav var även på plats och berättade om att de integrerat driftportalen med Microsoft 365. Där arbetar dem i Outlook och all information som skrivs där förs direkt över till Wistbo driftportal. Detta gör att användarna endast behöver skriva på ett ställe, det minimerar dubbelarbete och fler avdelningar blir involverade i vad som händer.

- Det gör att vi kan arbeta mer proaktivt. Driftpersonalen kan till exempel se att det ska komma en kemikalieleverans och kan därmed förbereda. Det ger även ett proffsigt intryck mot leverantörerna då de vet att dem är väntade, berättar Kent. 

Inspirerande och lärorik användarträff på Villa Fridhem