Borås Energi och Miljö: ”Ökad driftsäkerhet efter implementeringen av Wistbo driftportal”

När Borås Energi och Miljö implementerade Wistbo driftportal 2013 fanns det ett behov av att samla all information på ett lättillgängligt sätt. Genom åren har vårt samarbete innefattat både behovsanalyser och spännande utvecklingsprojekt. Dessutom har Wistbo driftportal även utökats med fler funktioner.   

 

Borås Energi och Miljö består av tre affärsområden, Avfall och återvinning, Energi samt Vatten och Avlopp. 2013 tog affärsområdet Energi steget att implementera Wistbo driftportal. Det fanns ett behov av att samla all information från driftens kladdblock och papperslappar på ett och samma ställe. De ville även att informationen skulle vara tillgänglig för fler personer än bara de som arbetade i kontrollrummet.  

 

- Jag använder driftportalen dagligen. Dels är portalen ett väldigt bra hjälpmedel för att få en tydlig överblick vad som sker i driften. Här kan vi även kommunicera med personalen så att alla får samma information samtidigt, säger Pauline Salomonsson Lindberg, produktionschef på Borås Energi och Miljö.  

 

Vårt samarbete inleddes med en behovsanalys. Syftet var att undersöka vilka specifika behov 

Borås Energi och Miljö hade och samtidigt upplysa dem vilka funktioner som fanns tillgängliga i driftportalen och hur de bäst kunde dra nytta av dem. Genom åren har vi även drivit flera utvecklingsprojekt tillsammans.  

 

Pontus Sjögren arbetar som driftingenjör på Borås Energi och Miljö och tycker att det bästa med driftportalen är användarvänligheten.  

- Den mest intressanta funktionen som vi arbetar mycket med är Rondering. Idag kan vi ta med oss mobilen direkt ut i anläggningen och göra ronderingarna därigenom.  

 

Pontus anser att driftportalen är som ett fönster in till att se vad som skett under nätter och dagar han inte är på plats. 

- En annan funktion vi använder mycket är leveransfunktionen. Den hjälper oss att få en god översikt över beställningar och vilka kemikalier som ska komma in. Skiftpersonalen har även möjlighet att lägga egna beställningar.  

 

- Sedan implementeringen av Wistbo driftportal har återkopplingen blivit mycket snabbare och driftsäkerheten har ökat markant.

Se filmen nedan för att höra mer om vårt samarbete och hur Borås Energi och Miljö använder Wistbo driftportal.

Wistbo Information utökar sin kundkrets med nya spännande bolag