Behovsanalys - kanske det viktigaste som finns

Ibland händer det att jag möter personer som inte förstår vikten av att genomföra en behovsanalys tillsammans innan de kör igång vår tjänst Wistbo driftportal. Det positiva är ju att dessa människor oftast är hungriga och taggade på att komma igång med vårt system, de har väntat länge på att få digitalisera sin verksamhet och förbättra sina och medarbetarnas förutsättningar på arbetsplatsen. De ser potentialen kring vad de kan förbättra, och det är ju trevligt.


Men ärligt talat. För att jag och mina kollegor ska kunna ge våra kunder en bra start och en framgångsrik resa, för att vi ska kunna möta våra kunders behov och förväntningar och samverka väl över tid behöver vi ta reda på nuläget och vad behoven är mer specifikt och få ner dem på pränt. Mitt mål är ju att det ska gå så bra som möjligt för dig som kund och hur ska jag kunna hjälpa till med det om jag inte vet förutsättningarna fullt ut?

Till att börja med är det otroligt viktigt att få en samsyn kring vad det är för behov och utmaningar vi ska jobba vidare med. Digitalisering handlar i grund och botten om verksamhetsutveckling, att skapa ett värde för medarbetarna inom ett specifikt bolag, men vad innebär det för dig och ert bolag mer specifikt? Det är också lätt hänt att man utgår ifrån sig själv och missar att andra medarbetare kan ha andra perspektiv som är viktiga att få med sig.

Det är lätt att glömma bort att vår tjänst Wistbo driftportal ju är själva verktyget, ”slutklämmen” så att säga, som ska användas för att lösa en förbättrad kommunikation inom drift och produktion. Under en behovsanalys, eller för den delen jobb med en kravspecifikation vid vidareutveckling, kan det ju komma fram helt andra delar som påverkar resultatet, allt ifrån bemanning till ledarskapsfrågor.
En annan stor och oerhört viktig del av behovsanalysen är det ökade engagemanget den bidrar till. När medarbetare från olika avdelningar får vara med och berätta hur de upplever att kommunikationen fungerar, eller inte fungerar idag, blir de sedan verksamma som ”ambassadörer” gentemot sina kollegor. Då får man ett system som används och där medarbetarna är med och driver på utvecklingen framåt. Det handlar i grund och botten om ledarskap. Vilken typ av ledare vill du vara? Genom att genomföra en behovsanalys visar du också dina medarbetare att de är viktiga och att du lyssnar på vad de säger.

En icke dess då mindre viktig del av behovsanalysen kan också vara att vi får ett underlag att presentera för ledningsgruppen för att belysa vikten av att ta tag i dessa delar nu och att det inte kan vänta till senare. Det är inte alltid ledningen förstår vikten av digitalisering av verksamheten och att man som företag kan bli omsprungna snabbt av annan teknik eller metoder om man inte hänger med i svängarna.

Man kan också tänka på det ur ett annat perspektiv. Tänk er själva om en läkare under ett besök skulle skriva ut ett recept på en medicin utan att ha genomfört en undersökning eller tagit ett blodprov, hur skulle det kännas? Kanske släcker medicinen vissa symptom men hjälper inte alls mot själva grundproblematiken och dina besvär kvarstår över tid. Det är för mig så vikten av behovsanalysen lite grann fungerar, jag tar tempen på verksamheten och skriver sedan ut ett framgångsrikt recept på lösningar som vi samverkar kring över tid.

Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB

Nu bjuder vi på Wistbo Broadcast