Användarvänlig och transparent gemensam kommunikation på samma plattform

Användarvänlig och transparent gemensam kommunikation på samma plattform, är en av anledningarna till att VME väljer Wistbo driftportal för sin fortsatta digitalisering

VME Fjärrvärme är en sammanslagning av energienheten på Köpings kommun och Arboga Energi. Precis som tidigare fortsätter arbetet med att tryggt och bekvämt sprida fjärrvärme till sina kunder – men nu som en starkare och bredare energipartner. Bolaget väljer nu Wistbo driftportal för sin fortsatta digitaliseringsresa inom drift och produktion.


- Vi behövde ett användarvänligt, lättillgängligt system för rutiner, instruktioner, nyheter och där det gick snabbt att sprida informationen. Vi behövde också hjälp med att få en bättre överblick över tillgänglighet, underhållskostnader och framför allt jobba mer med förebyggande underhåll. Samtidigt ville vi komma ifrån diskussionen kring att man inte har fått informationen och vinna tid och slippa leta efter informationen i flera olika system. Vi sökte efter ett system där vi kunde kunde kommunicera rätt information till alla, samtidigt. Valet föll därför på Wistbo driftportal,” säger Robin Erneby, produktionschef.

- Jag är övertygad om att ett mer motiverande, användarvänligt och lättillgängligt system kommer att öka det totala användandet och informationsflödet inom produktionsenheten, men man ska inte vara naiv och tro att det är den enda lösningen som kommer behövas för att få ordning på engangemanget och viljan hos medarbetarna. Det finns några aspekter som ofta glöms bort när vi pratar om digitalisering:

-vikten av att personalen ser vad all information de matar in används till (syftet)
-avsaknad av återkoppling kring vad en avvikelse ledde till (engagemang)

Dessa två nyckelfaktorer kommer tillsammans med tjänsten Wistbo driftportal ge VME goda förutsättningar i sitt arbete med driftkommunikation framåt. Vi är mycket glada över detta samarbete” - säger Angelica Wistbo Nibell, försäljningsansvarig på Wistbo Information.

Kort om VME - Västra Mälardalen Energi
VME ansvarar för gator, parker, broar, trafikplanering, gatubelysning, kommunens skogar, vatten och avlopp i Köpings kommun. Dessutom producerar och levereras fjärrvärme i Köping och Arboga. Totalt arbetar ca 90 personer för att du ska kunna leva och verka bekvämt i en trivsam och hållbar miljö. Här kan du läsa mer om VME på deras hemsida.

För mer information:
Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB


"Wistbo är ett familjeföretag som sedan 2002 utvecklar lösningar för att underlätta kommunikationen och förbättra informationshanteringen inom producerande industri. Varje dag strävar vi efter att skapa en smidigare och säkrare vardag för våra kunder. Vi kombinerar hög branschkunskap med stort engagemang och nära samarbete med våra kunder."

En app blir till - så skapades den nya Heta Arbeten appen.