Vi ser ett behov av nätverk hos driftchefer i landet

Wistbo är inte bara en systemleverantör, vi är även måna om våra kunder och vill hjälpa till, även om det inte rör systemfrågor. Det är en av anledningarna till att vi har dragit igång våra driftchefsträffar.
Pauline Lindberg, Lotta Lejdberg och Carl Gilbe är tre av cheferna som var med på driftchefsträffen. Alla är överens om att det är värdefullt med ett nätverk av människor med samma utmaningar.


Vi är glada över den nära relation vi har med våra kunder och försöker hela tiden hitta nya sätt för att kunna stötta dem i sitt arbete.
– Har våra kunder utmaningar där vi kan vara med och påverka, även om det inte rör vår driftportal, vill vi gärna hjälpa till. Vi har ett bredare syfte och vill att det ska gå så bra som möjligt för våra kunder och agerar därefter, berättar Angelica Wistbo Nibell, försäljnings- och marknadsansvarig.

Under många år har vi anordnat användarträffar för våra kunder så nästa naturliga steg är att initiera driftchefsträffar, där tanken är att vi ses regelbundet för att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter på ledarnivå. Den första träffen arrangerades i mars med temat: Ledarskap i en digital värld.

En av deltagarna, Lotta Lejdberg, operativ chef på Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö, berättar att det viktigaste hon fick med sig från dagen var nätverket.
– Det finns ett behov och det saknas forum där vi kan prata om både de tekniska och organisatoriska bitarna på arbetsplatsen. Man lär sig mycket av att lyssna på hur andra gör.

Pauline Lindberg, driftchef och anläggningsägare på Borås Energi och Miljö, håller med.
– För mig är det värdefullt att få höra att jag inte är ensam om de problem jag har. Det ger mycket att få kontakt med andra i liknande situation och utbyta erfarenheter. Jag skulle gärna avsätta mer tid till erfarenhetsutbyte. Angelica, Peter och gänget på Wistbo har alltid så bra idéer. Jag får en boost att ta tag i saker efter såna här träffar.

Öppen dialog verken emellan

Pauline ser en vinning i att ha en öppen dialog verken emellan, då de inte konkurrerar direkt.
– Om någon har testat och gått på en nit är det onödigt att andra går på samma nit.

Carl Gilbe, driftchef på Norrenergi, berättar att han under flera år eftersökt ett dylikt forum för driftchefer.
– Vi står alla inför samma utmaningar. Nu är det corona och bemanning som är vårt största aber. Om vi kan hitta synergier kan vi till exempel starta en skola tillsammans för att få in personal.
Speciellt viktigt tycker han att det är för chefer på mindre företag.
– Vi har inte samma krut som storbolagen. Vi får inte se varandra som konkurrenter utan måste samarbeta för att komma ikapp bjässarna.

Han ser första träffen som en bra början på ett mer utbrett samarbete. 
– Nu har vi börjat i ena änden, sen får vi successivt bearbeta av fler frågor. Jag skulle vilja att vi får in fler som vill vara med att hjälpa varandra framåt. 

Nästa steg är rekrytering

En gemensam utmaning som driftcheferna i landet har är rekrytering. Därför vill vi nu hitta ett forum för just den frågan.
– Jag har pratat med min kontakt på East Sweden Business School. De har en utbildning för drifttekniker där jag själv är med och undervisar inom ämnet ”vikten av digital kommunikation och dokumentation”. De kommer att vara involverade när vi arrangerar nästa träff den 25 maj, som kommer att handla om just rekrytering, avslutar Angelica.

Är du driftchef och intresserad av att vara med på våra träffar? Tveka inte att kontakta oss!

Ledarskap i en digital värld