Möt driftsamordnare Björn Karlsson

Vi på Wistbo strävar hela tiden mot att vara med och sprida det viktiga arbete som görs inom fjärrvärme till en bredare "publik". 
De senaste åren har vi sett att det har varit ett framgångskoncept med en driftsamordnare inom organisationen hos våra kunder, denne brukar också framgångsrikt vara systemägare av Wistbo driftportal. Vår erfarenhet är att de organisationer som har denna roll har bättre fart på vidareutvecklingen i systemet och ett tätare samararbete med oss på Wistbo. Vi vill därför vara med och lyfta denna viktiga funktion och visa på ett framgångsrikt sätt att arbeta på inom en driftorganisation. 


ARTIKELSERIE:
VI VILL LYFTA ROLLEN SOM DRIFTSAMORDNARE - MÖT BJÖRN KARLSSON, AFFÄRSVERKEN I KARLSKRONA

Vad gör egentligen en driftsamordnare?
Rollen som driftsamordnare är väldigt bred, den primära arbetsuppgiften är att planera produktionen av fjärrvärme och el.
- Elmarknaden har drastiskt förändrats de senaste åren så det kan ibland vara en utmaning att hitta en balans när det är lönsamt att producera el eller inte, berättar Björn.
En driftsamordnares arbetsdag varierar mycket från dag till dag. Det är mycket fokus på att implementera fortlöpande tillsyn för Affärsverkens anläggningar just nu men en arbetsdag innebär också allt från att hjälpa till i processen, lära upp nya medarbetare, hjälpa till med olika problemlösningar, skriva instruktioner, hålla i projekt mm.
- Den senaste tiden har jag lagt mycket fokus på digitalisering av vårt arbetssätt och haft ett nära samarbete med Wistbo för att på ett smidigt, och framförallt snabbt sätt, lyckas med detta.

Alexander Nyberg, driftchef - Varför är rollen som driftsamordnare är så viktig?
-Driftsamordnarens viktigaste funktion är att vara navet i driftorganisationen och dess stödfunktioner såsom underhållsavdelning, bränsleavdelning och driftledningen. Det är en stödfunktion som alla avdelningar kan dra nytta av. Björns roll är bl.a. att planera produktionen, koordinera resurserna, sprida information till alla och vara lyhörd för vilka behov som finns för att verksamheten ska fungera. Driftsamordnaren blir då en viktig länk mellan alla avdelningar. Men kanske är den viktigaste uppgiften ändå att driva förbättringsarbetet på avdelningen.

Vilka utmaningar möter du i din roll Björn och vad känner du är mest givande?
-Som jag nämnde tidigare så har elmarknaden förändrats de senaste åren och detta har gjort att vi i många fall har behövt tänka om och tänka nytt i hur vi ska producera el kontra värme. Sedan är det för som så många andra svårt att få tiden att räcka till, vi är en relativt liten och flexibel organisation som gör att man får hjälpa till och stötta upp där det behövs.

-Det som är roligast är att samarbeta med kollegor och entreprenörer för att nå samma mål, att bygga en grupp som fungerar, lösa problem som uppstår i vardagen och förbättra verksamheten för alla inblandade.
Att vara driftsamordnare på Affärsverken är en rolig och fri roll med mycket ansvar, jag får lägga upp mina dagar som det passar mig. Vill jag vara med ute i anläggningarna någon dag så kan jag oftast styra min tid så att jag hinner det.

Alexander - Skulle du rekommendera andra organisationer att tillsätta en driftsamordnare och i så fall varför?
Absolut! Varje organisation är såklart unik och kräver sina egna speciella roller men för alla organisationer är det ändå viktigt att man jobbar med utveckling och ständiga förbättringar. Detta är något en driftsamordnare verkligen kan bidra med!

Har du något exempel från verkligheten där det tydligt framgår vikten av detta viktiga arbete som en driftsamordnare gör?
I digitaliseringsprojektet som vi genomförde med Wisbo för att bl.a. förbättra kommunikationen på avdelningen var Björn den självklara projektledaren eftersom han redan hade en klar bild av vad som behövde förbättras och vilka behov som behövde tillgodoses. Det var naturligt för honom att engagera medarbetare och chefer från olika avdelningar under projektets gång och få till en bra lösning för alla!
Mitt jobb som driftchef skulle vara så mycket tråkigare och svårare utan Björn!

Vill du veta mer? Kontakta:
Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig & tf Marknadsansvarig
Wistbo Information AB

Digitala behovsanalyser innebär flera fördelar