Gemensam kommunikationsplattform och förenkling av händelserapportering

Gemensam kommunikationsplattform och förenkling av händelserapportering i centrum när Affärsverken väljer samarbete med Wistbo Information

Kundfokus och omtanke om miljö och människor är gemensamma nämnare för alla som arbetar på Affärsverken i Karlskrona. Bolaget väljer nu Wistbo driftportal för sin fortsatta digitaliseringsresa inom drift och produktion.


- Vi undersökte olika passande system som kunde hjälpa oss att digitalisera verksamheten och valde Wistbo driftportal som ger oss medel att få en god övergripande nulägesbild, bättre daglig styrning, ökad spårbarhet och högre säkerhet”, säger Alexander Nyberg, driftchef Värme på Affärsverken.

- Min erfarenhet visar att det handlar om att förenkla och synliggöra informationen som sprids digitalt och se till att den lever vidare över den tid som behövs genom att ta hjälp av tekniken och därmed frigöra mer tid för personal- och verksamhetsutveckling. Detta är en viktig del för att alla medarbetare ska fortsätta känna delaktighet, med delaktighet kommer också engagemang.
Vi ser mycket fram emot detta samarbete och vi ser med tillförsikt framtiden an” - säger Angelica Wistbo Nibell, försäljningsansvarig på Wistbo Information.

Kort om Affärsverken Karlskrona
Affärsverken arbetar för en hållbar framtid, ständig samhällsutveckling och för att bidra till ökad livskvalitet. Vi vill vara en kunskapsspridare inom vår bransch, framförallt inom innovation, hållbarhet och energi. Vi brinner för att hitta nya lösningar för vår närmiljö, men även globalt. På så vis kan vi vara med och påverka vår framtid för kommande generationer. Verksamheten är bred och här finns många olika arbetsområden, men oavsett område arbetar vi alla mot att påverka samhällsutvecklingen positivt. Hållbarhet, energi och teknik i en innovativ mix är en viktig och spännande utmaning i vårt arbete. Läs gärna mer om Affärsverken på deras hemsida.

För mer information:
Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB


"Wistbo är ett familjeföretag som sedan 2002 utvecklar lösningar för att underlätta kommunikationen och förbättra informationshanteringen inom producerande industri. Varje dag strävar vi efter att skapa en smidigare och säkrare vardag för våra kunder. Vi kombinerar hög branschkunskap med stort engagemang och nära samarbete med våra kunder."

Lär känna oss på Wistbo - Tommy