Användarvänlighet i fokus när Landskrona
Energi väljer samarbete med Wistbo Information

Landskrona Energi är det lilla energibolaget med de stora ambitionerna. Alltid i ledningen och på jakt efter nya lösningar som förenklar tillvaron och lyfter staden till nästa nivå. De väljer nu Wistbo driftportal för sin fortsatta digitaliseringsresa inom drift och produktion.


-Under 2019 satte vi oss ner för att se vilka behov vi hade för att ta verksamheten framåt och vi konstaterade bland annat att vi behövde en bättre struktur för den dagliga verksamheten och ha en lättillgänglig portal för alla våra aktörer att jobba i, säger Mikael Ågren, driftchef Landskrona Energi.

-Då ett av målen för oss är att hålla en hög inre effektivitet med digitalisering som centralt verktyg,  konstaterade vi att vårt befintliga system inte riktigt levde upp till de krav som vi inom driftorganisationen ställde på det. Vi sökte efter ett användarvänligt och lättillgängligt system som underlättar informationsspridningen inom främst drift och underhåll och som ger en transparens och öppenhet inom bolaget och främjar sammanhållningen, fortsätter Mikael. 
Vi undersökte olika passande system och valde tillslut Wistbo driftportal, som ger oss det mesta vi har letat efter; en god översikt, mätbarhet, hög säkerhetsnivå och upplevs som användarvänligt.

- Vi ser mycket fram emot det fortsatta samarbetet med produktionsgänget på Landskrona Energi och vi ser med tillförsikt framtiden an i dessa oroliga tider, säger Angelica Wistbo Nibell, försäljningsansvarig på Wistbo Information.

Kort om Landskrona Energi
”Tillsammans är vi alltid i ledningen för en smartare stad att leva och verka i” är Landskrona Energis vision. Målet är att leda fram framtidens el, fjärrvärme och fiber i Landskrona stad där man är med och formar en smart, digital och hållbar framtidstro i staden. Läs gärna mer om Landskrona Energi på deras hemsida.

För mer information:
Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB
angelica@wistbo.com

Emil reder ut begreppen