Kunskap

Med 80 års sammanräknad erfarenhet är rådgivning och utbildning en naturlig del av vår verksamhet.

Varje verksamhet är unik men hjulet behöver inte uppfinnas från början för det. 

Oavsett hur bra systemen än är i grunden så är förberedelserna A & O. För att försäkra oss om att lyckas i projekten så erbjuder vi våra kunskaper i form av paketerade tjänster.

 

Verksamhetsutveckling

Inom Wistbo arbetar systemutvecklare och konsulter med lång erfarenhet av system- och verksamhetsutveckling. Tillsammans har vi över 80 års erfarenhet av effektivisering av vardagliga arbetsuppgifter hos våra kunder. Våra erfarenheter av olika typer av projekt har gett oss värdefulla kunskaper om vad som krävs för att öka användandet och nyttan av gjorda IT-investeringar.

Vår produktportfölj innefattar allt från molntjänster inom informationshantering för drift och produktion, apputveckling, produktionsuppföljning, avvikelsehantering och projekthantering till dokumentstyrning för ledningssystem. Systemen är omsorgsfullt utvecklade, väl testade och har en stödjande layout för snabb inlärning.

Det unika med Wistbo

Vi kombinerar hög verksamhetskunskap med stort engagemang, korta beslutsvägar och familjärt bemötande. Kombinationen av beprövade lösningar, tilltalande design och ett komplett programutbud skapar förutsättning för långsiktiga relationer med oss på Wistbo.

Vårt mål är att det ska gå så bra som möjligt för dig som kund.

Referensbesök

Som en del av Wistbo-modellen erbjuder vi referensbesök hos någon av våra kunder så ni med egna ögon kan se hur de använder och arbetar i Wistbo driftportal. 

Behovsanalys

Som i alla projekt måste vi veta vad syftet är med genomförandet av projektet. Lika viktigt är att sätta mål. Vi behöver ta reda pånuläget samt vad det är vi ska lösa för behov framöver och vi behöver fåen samstämmig bild av dagsläget för att vi ska kunna hjälpa er såbra som möjligt.

Under analysen tar vi reda påhur organisationen arbetar idag och identifierar eventuella brister i informationshanteringen samt tittar på vad ni skulle vinna på att förbättra kommunikationen och inte gå miste om viktig information.

Projektledning

Vi arbetar som projektledare och stöttar både användare och företagsledning under projektets olika faser. Vi hjälper till med behovsinventering, förstudie, förslag pålösning och införande av vald lösning.

Vi stöttar er med kompetens och erfarenhet under uppstartfasen samt under hela projektets gång.

Utbildning

Vi erbjuder dels skräddarsydda utbildningar påplats hos kund, dels utbildningar tillsammans med andra användare där ni får chansen att utbyta erfarenheter och idéer med varandra samtidigt. 

Rådgivning

En organisation som snabbt kan anpassa sig efter de förändringar som sker har större möjlighet att genomföra fortlöpande verksamhetsutveckling.

I vårt arbete som rådgivare förbättrar vi kundernas förmåga att effektivisera verksamheten så att de kan skapa affärsnytta.

Jag vill veta mer

Användarträff

Våra kunder är det viktigaste vi har.  Därför är användarträffen den viktigaste aktiviteten som vi anordnar varje år. Vi bjuder in våra kunder till en gemensam träff där vi reflekterar över året som gått, lyssnar på presentationer från våra kunder och avsätter mycket tid för nätverkande och mingel.

Något som visat sig varit uppskattat är studiebesöken hos bland annat Tekniska verken i Linköping och E.ON Norrköping.