rådgivning

Hälsa, säkerhet och miljö

Därför är det så viktigt med digital kommunikation, dokumentation och dialog - läs mer om hur vi på Wistbo Information kan bistå med vår kunskap för att hjälpa er med era dagliga utmaningar

Vårt mål är att det ska gå så bra som möjligt för våra kunder

Vi vill hjälpa våra kunder att få rätt förutsättningar till att utföra sitt jobb på allra bästa sätt och hjälpa dem att driva på sin organisation och utveckling framåt. Genom vår mångåriga erfarenhet som marknadsledande inom digital driftkommunikation ser vi en tydlig koppling till fokusområdena Hälsa, Miljö & Säkerhet, fokusområden i våra kunders vardag.

Kontakta oss
Vårt bidrag - wistbomodellen

Framgångsfaktorer

Vi tror på att lyssna in behov, skapa förutsättningar, utbilda, inspirera och hålla en hög närvaro - då kommer också framgången och engagemanget. 

I vårt arbete som rådgivare vill vi bidra med att förbättra våra kunders förmåga att effektivisera verksamheten genom kunskap från genomförda behovsanalyser, anordna användarträffar, driftchefsträffar, erbjuda utbildningar, hjälpa till att sprida det viktiga arbetet som pågår inom energibranschen och vara en ambassadör för denna på alla sätt vi kan.

Hur vi går tillväga

En organisation som snabbt kan anpassa sig efter de förändringar som sker har större möjlighet att genomföra fortlöpande verksamhetsutveckling. Med vår samlade erfarenhet och kunskap har vi hjälpt många verksamheter att nå framgång.

Behovsanalys
Projektledning
Ledarskap
Föreläsare inom "Teknisk dokumentation & kommunikation" hos ESBS
https://www.esbs.se/sv/drifttekniker  
Mål: Ge de nya drifttekniker som kommer ut på marknaden rätt förutsättningar och förståelse i frågan
Inspirationsföreläsning 
Mål: att ge ny energi in i arbetet med digital kommunikation och vikten av den. Även om man har jobbat med dessa frågor i flera år är man inte fullärd.