Kunskap

Med 80 års sammanräknad erfarenhet är rådgivning och utbildning en naturlig del av vår verksamhet.

Varje verksamhet är unik men hjulet behöver inte uppfinnas från början för det. 

Oavsett hur bra systemen än är i grunden så är förberedelserna A & O. För att försäkra oss om att lyckas i projekten så erbjuder vi våra kunskaper i form av paketerade tjänster.

 

Rådgivning

En organisation som snabbt kan anpassa sig efter de förändringar som sker har större möjlighet att genomföra fortlöpande verksamhetsutveckling.

I vårt arbete som rådgivare förbättrar vi kundernas förmåga att effektivisera verksamheten så att de kan skapa affärsnytta.

Behovsanalys

Som i alla projekt måste vi veta vad syftet är med genomförandet av projektet. Lika viktigt är att sätta mål. Vi behöver ta reda på nuläget samt vad det är vi ska lösa för behov framöver och vi behöver få en samstämmig bild av dagsläget för att vi ska kunna hjälpa er så bra som möjligt.

Under analysen tar vi reda på hur organisationen arbetar idag och identifierar eventuella brister i informationshanteringen samt tittar på vad ni skulle vinna på att förbättra kommunikationen och inte gå miste om viktig information.

Projektledning

Vi arbetar som projektledare och stöttar både användare och företagsledning under projektets olika faser. Vi hjälper till med behovsinventering, förstudie, förslag på lösning och införande av vald lösning.

Vi stöttar er med kompetens och erfarenhet under uppstartfasen samt under hela projektets gång.

Utbildning

Vi erbjuder dels skräddarsydda utbildningar på plats hos kund, dels utbildningar tillsammans med andra användare där ni får chansen att utbyta erfarenheter och idéer med varandra samtidigt. 

Jag vill veta mer