Det unika med wistbo

Vårt mål är att det ska gå så bra som möjligt för dig som kund

Oavsett hur bra systemen än är i grunden så är förberedelserna A & O. För att försäkra oss om att lyckas i projekten så erbjuder vi våra kunskaper i form av paketerade tjänster. Vi kombinerar hög verksamhetskunskap med stort engagemang, korta beslutsvägar och familjärt bemötande. Kombinationen av beprövade lösningar, tilltalande design och ett komplett programutbud skapar förutsättning för långsiktiga relationer med oss på Wistbo.

Uppstart

Ibland ses vi initialt på mässor, ibland kontaktar ni oss och ibland hör vi av oss till er. Sedan vill vi som steg två gärna träffas på plats hos er för att riktigt lära känna er och lyssna in era utmaningar och behov. Webmöten fungerar också riktigt bra. Vi går igenom Wistbo driftportal när vi ses och kör en demonstration av de olika funktionerna i systemet och vad de kan ge för värde för er och era medarbetare. 

Referensbesök

Som en del av Wistbo-modellen erbjuder vi referensbesök hos någon av våra kunder så ni med egna ögon kan se hur de använder och arbetar i Wistbo driftportal. 

jag är intresserad

Behovsanalys

Som i alla projekt måste vi veta vad syftet är med genomförandet av projektet. Lika viktigt är att sätta mål. Vi behöver ta reda på nuläget samt vad det är vi ska lösa för behov framöver och vi behöver få en samstämmig bild av dagsläget för att vi ska kunna hjälpa er så bra som möjligt.

Under analysen tar vi reda på hur organisationen arbetar idag och identifierar eventuella brister i informationshanteringen samt tittar på vad ni skulle vinna på att förbättra kommunikationen och inte gå miste om viktig information.

Läs gärna mer om vikten av behovsanalys. 

Projektledning

Vi arbetar som projektledare och stöttar både användare och företagsledning under projektets olika faser. Vi hjälper till med behovsinventering, förslag på lösning, kravspecifikationer och införande av vald lösning. Utvecklingsplan och färdplan framåt över tid, är en naturlig del av vår kundvård som är en viktig del av Wistbo modellen.

Vi stöttar er med kompetens och erfarenhet under hela samarbetet. 

Utbildning

Vi erbjuder dels skräddarsydda utbildningar på plats hos kund, dels utbildningar tillsammans med andra användare där ni får chansen att utbyta erfarenheter och idéer med varandra samtidigt. Allt går naturligtvis lika bra att genomföra digitalt.

Rådgivning

En organisation som snabbt kan anpassa sig efter de förändringar som sker har större möjlighet att genomföra fortlöpande verksamhetsutveckling.

I vårt arbete som rådgivare förbättrar vi kundernas förmåga att effektivisera verksamheten så att de kan skapa affärsnytta.

Jag vill veta mer

Användarträff

Våra kunder är det viktigaste vi har.  Därför är användarträffen den viktigaste aktiviteten som vi anordnar varje år. Vi bjuder in våra kunder till en gemensam träff där vi reflekterar över året som gått, lyssnar på presentationer från våra kunder och avsätter mycket tid för nätverkande och mingel.

Något som visat sig varit uppskattat är studiebesöken hos bland annat Tekniska verken i Linköping och E.ON Norrköping.