Sophia - drivs av relationsorienterad försäljning

ARTIKELSERIE: LÄR KÄNNA OSS PÅ WISTBO

TRÄFFA SOPHIA MORELL
SÄLJARE PÅ WISTBO INFORMATION AB

Det här är Sophia Morell Säljare på Wistbo Information AB. En roll som innebär att identifiera företag som vi kan hjälpa att skapa en smidigare vardag för genom att digitalisera deras kommunikation & dokumentation inom drift och produktion.

Vad tycker du är mest givande med din roll?
Mötet med människor. Jag har en stor nyfikenhet och älskar att lyssna in människors berättelser om vilka utmaningar och eventuella hinder de står inför i sin vardag. Att skapa långa relationer, fungera som problemlösare och bollplank och tillsammans med mina kunder växa över tid är några av drivkrafterna i min roll.

Vad kan du hjälpa företag med framöver?
Jag har erfarenhet och kunskap av kommunikation från mediabranschen och ser en tydlig trend när det kommer till att kommunicera digitalt. Tillsammans med kunden och mina duktiga kollegor jobbar jag för att göra vardagen smidigare.
Jag tror att den viktigaste egenskapen man kan ha som säljare är att vara lyhörd och inte glömma bort att ha människan i fokus. Att lyssna och sätta mig in i kundens vardag och utmaningar är det viktigaste arbetet jag kan göra.

Vad är du stolt över?
Jag är stolt över att tillhöra ett bolag som sätter kundens behov som absoluta prioritet. Med den kompetens som finns i Wistbo har vi möjlighet att alltid utgå från var kunds enskilda behov istället för att presentera en färdig produkt.

Vad tycker du är det bästa vi erbjuder våra kunder nu och kan bidra med i framtiden?
Vi är innovativa och nöjer oss inte. Bara för att något är ”good enough”betyder det inte att det inte kan bli bättre. Vi är det ”lilla bolaget” som värdesätter att ha en bra dialog med våra kunder och att alltid leverera bästa tänkbara service.
 
För mer information:
Sophia Morell, Säljare
Wistbo Information AB

Möt driftsamordnare Björn Karlsson